My Senior Brother is Too Steady ศิษย์พี่ท่านจะเทพเกินไปแล้ว

My Senior Brother is Too Steady ศิษย์พี่ท่านจะเทพเกินไปแล้ว
คะแนน 4.4
กรุณารอสักครู่...

เรื่อง:  My Senior Brother is Too Steady ศิษย์พี่ท่านจะเทพเกินไปแล้ว

 

หลังจากสิ้นสุดมหาสงครามเทพและปีศาจ ‘หลี่ฉางโจว’ ได้กลับมาเกิดใหม่ในฐานะผู้ฝึกตนตัวเล็กๆและไม่มีความเกี่ยวข้องกับมหาสงครามในครั้งอดีตอีกต่อไป ความฝันเดียวของเขาคือการเป็นเซียนและมีชีวิตอยู่เป็นอมตะ

เพื่อที่จะอยู่รอดในโลกบรรพกาลอันโหดร้ายแห่งนี้ หลี่ฉางโจวพยายามอย่างหนักที่จะไม่พาตัวเองเผชิญกับเรื่องราวใดๆที่อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา

แต่ในโลกของการฝึกฝนนั้นย่อมหลีกเลี่ยงการฆ่าฟันไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงวางแผนอย่างรอบคอบก่อนที่จะทำอะไรและหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะทำให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยง

ด้วยเหตุนี้เขาจึงฝึกฝนวิชาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น วิชาเร้นกาย ใช้พิษ และสั่งสมความสามารถลึกลับต่างๆนานา

ก่อนทำการเคลื่อนไหวทุกครั้ง เขาจะเตรียมการล่วงหน้าไว้เสมอราวกับว่าทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยอันตรายร้ายแรง เมื่อได้สิ่งที่ต้องการแล้วเขาจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

เดิมทีหลี่ฉางโจววางแผนที่จะซ่อนตัวอย่างปลอดภัยบนยอดเขา ที่นั่นเขาควรจะฝึกฝนจนกระทั่งเขาบรรลุเป็นเซียน แต่ทุกอย่างกลับพลิกผันเมื่ออาจารย์มองว่าชีวิตของเขาสงบสุขเกินไปจึงได้รับศิษย์อีกคน ศิษย์น้องหญิง?